Identiteit

Het Jenaplanconcept en de Katholieke levensbeschouwing hebben visies op mens en samenleving die elkaar nauw raken. Hier zijn we samen met onze identiteitsbegeleider het afgelopen jaar intensief mee aan de slag geweest.

De basisprincipes van het Jenaplan-concept en de wezenlijke kenmerken van de Katholieke school vormen dan ook gezamenlijk de grondslag voor het doen en laten op de Sint Willibrordusschool.

Vanuit een basis van vertrouwen willen wij kinderen laten opgroeien tot zelfstandige zelfbewuste mensen die zich bewust zijn van hun uniciteit en hun eigen waarde. We willen hen laten uitgroeien tot mensen die verantwoording durven nemen voor hun eigen doen en laten, maar ook voor de mensen en de wereld om hen heen. We willen kinderen laten ervaren dat menselijk leven altijd samenleven is.

We vinden het belangrijk om in een dagelijks ritme van gesprek, werk, spel en vieren een sfeer te scheppen waarin kinderen zich als persoon kunnen ontwikkelen in samenwerking met andere mensen. In deze sfeer willen we de gevoeligheid ontwikkelen voor het ervaren van Gods aanwezigheid in de school, die we kunnen leren kennen in de persoon van Jezus van Nazareth.

Concreet ziet dat in de school er als volgt uit:

Vieren
Wij organiseren jaarlijks drie kerkelijke vieringen waarbij de kinderen en de groep een eigen inbreng hebben. De kerst- en de paasviering organiseren  we elk jaar afgewisseld met een andere viering zoals: St.Willibrordusviering, St.Maartensviering Ouders en parochieleden zijn dan altijd van harte welkom en worden hier speciaal voor uitgenodigd zodat ook hier het samen van onze Katholieke en Jenaplanvisie weer naar voren komt.

In de school hebben we elke eerste woensdag van de maand een maandopening waarbij een identiteitsthema centraal staat en in de groepen weer terugkomt. Als informatiebron gebruiken we daarvoor de methode “Hemel en Aarde” die we in identiteitsvergadering  voorbespreken.

Zorgen
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol.