Missie & Visie

Missie van de school
Als Jenaplanschool is het onze missie om al onze kinderen te benaderen als uniek individu en te vormen tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge burgers. We willen dat kinderen sociaal vaardig en zelfstandig worden, kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen handelen.
Visie van de school
Jenaplanschool St. Willibrordus is een school waar we samen het leven leren, kinderen, ouders en de stamgroepleiders, met één doel, het beste voor ieder kind. Op onze school staat het welbevinden van de kinderen, ouders en stamgroepleiders hoog in het vaandel. Direct daarop volgend komt de betrokkenheid, dit is de basis van ons jenaplanonderwijs. Om dit te kunnen nastreven hebben wij op onze school een grondhouding waarbij:
  • we vertrouwen hebben in de kinderen
  • we denken in kansen en uitdagingen
  • we op zoek gaan naar de talenten in ieder kind, elke ouder en elke stamgroepleider
  • kinderen zichzelf mogen zijn
  • we kinderen uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen.
Jenaplanschool St. Willibrordus is een katholieke school, waarbij de normen en waarden vanuit het katholieke geloof terug te zien zijn in de school. Daarnaast zijn we een moderne jenaplanschool (MJPS), de basis van de onderwijsvisie van Peter Petersen met als aanvulling de visie van Celestin Freinet.