Schooljaarplan

Hieronder de speerpunten uit ons SJP  Een complete versie  ligt ter inzage op school voor belangstellenden. De MR moet deze jaarlijks goedkeuren.

  • Invoeren leergesprekken en werken met portfolio
  • Leerkrachten zijn eigenaar van de (digitale)  leerlijnen
  • Implementeren leerlijnen levend taalonderwijs
  • Inhoudelijke verbetering identiteitsbijeenkomsten
  • Leerkracht is eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkelproces
  • Ontwikkelen inhoudelijke schoolfolder
  • Verbeteren van de inhoudelijke communicatie naar ouders