Oud papier

We zamelen al jaren oud papier in. Ook al levert het niet veel meer op, iedere Euro is meegenomen. U kunt dit oud papier 1x per maand inleveren op school.
Iedere eerste donderdag van de maand staat een container klaar voor het inzamelen van al uw oud papier.
De container staat van 7.30 tot 16.00 uur aan het begin van de kiss and ride zone van de brede school “De Groenling” aan de Willem de Zwijgerlaan.

De opbrengst is voor de 4 gebruikers van de Groenling en komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen.

Op onderstaande data staat de container bij school:
6 april 2017
4 mei 2017
1 juni 2017
6 juli 2017
7 september 2017
5 oktober 2017
2 november 2017