Oudertevredenheidsonderzoek

Onlangs is er een enquête geweest onder de ouders van onze school. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek zijn inmiddels binnen. De samenvatting hiervan wordt z.s.m. geplaatst.